Beïnvloedt babypraat de taalontwikkeling van mijn baby?

Beïnvloedt babypraat de taalontwikkeling van mijn baby?

Cheryl Lock

Is het een goed idee om babypraat te gebruiken wanneer je met een negen maanden oude baby spreekt? Babypraat is ontzettend leuk en het lijkt eenvoudiger te begrijpen voor kleine oortjes. Is het belangrijk dat baby's altijd 'echte' taal horen om ze te helpen bij de spraakontwikkeling?

Stemmen zijn enorm belangrijk voor baby's, en je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat je baby jouw stem kan herkennen, zelfs wanneer je in een andere kamer bent!

Het is vooral de stem van de moeder die haar baby troost en deze stem wordt geassocieerd met liefde en voeding. Wanneer je tegen je baby praat is het vrij logisch dat je stem een duidelijk andere toon aanneemt dan wanneer je tegen een volwassene praat. Je praat bijvoorbeeld hoger, overdrijft lettergrepen of doet je mond verder open dan normaal.

Deze babypraat, soms 'babygerichte spraak' genoemd, moet niet worden verward met het gebruiken van onzinnige woorden of het nadoen van de onjuiste spraak van een baby. Onderzoek heeft uitgewezen dat baby's van wie de ouders babygerichte spraak gebruikten, sneller leren praten dan baby's van wie de ouders alleen volwassen stemmen gebruiken.

Let in het eerste jaar op de volgende mijlpalen op gebied van spraakontwikkeling van je baby:

• Je baby herkent je stem en kan bepalen waar het geluid vandaan komt.
• Je baby herkent zijn naam.
• Misschien begint je kind al te brabbelen, bijvoorbeeld "mama" en "da-da" en een of twee andere woordjes.
• De stem van je baby begint intonaties te krijgen, of hogere en lagere tonen, alsof hij hele zinnen zegt.
• Je baby kan naar voorwerpen kijken als je naar ze wijst en hem er naar toe leidt.

Uiteindelijk ontwikkelt elke baby zijn spraak op zijn eigen tempo, maar je kunt ervan uitgaan dat een beetje babypraat je baby zal helpen bij zijn spraakontwikkeling.

Misschien vind je dit ook interessant: