Bye-bye-jabs

Geen vaccinaties meer! Voorlopig dan.

Geen prikjes meer? Dat is niet helemaal het geval. Rond zijn tweede jaar heeft je kindje de meeste inentingen gehad en krijgt hij de volgende pas weer op zijn vierde. Als je naar het buitenland reist, moet je hem misschien inenten tegen ziektes die niet in het normale vaccinatieprogramma zitten.

BIJNA KLAAR MET VACCINATIES Hoewel je kind misschien nog wat booster-injecties moet hebben tegen de tijd dat hij naar school gaat (4 tot 6 jaar) en op latere leeftijd (12 jaar), heeft hij de meeste vaccinaties voor zijn tweede levensjaar gehad. Hieronder vallen vaccinaties voor polio, kinkhoest, difterie, mazelen, bof, rode hond, waterpokken en Haemophilus influenzae type b (Hib), een soort hersenvliesontsteking. Als je kind al deze inentingen nog niet heeft gehad, zeg dit dan tegen je huisarts. In Nederland nodigt de overheid alle ouders uit om hun kinderen te laten vaccineren tegen 12 infectieziekten. Dit heet het Rijksvaccinatieprogramma. Je ontvangt ook een vaccinatieschema waarin staat op welke leeftijd je kind welke vaccinaties krijgt. Voor meer informatie, kijk op www.rivm.nl Heb je een hepatitis-B vaccinatie of een griepprik gehad? Overleg met je huisarts of jij hiervoor in aanmerking komt. Hoe gezonder jij bent, hoe beter dit is voor je kind.

Misschien vind je dit ook interessant: