Pampers® maakt de kleinste luier ter wereld

Elk jaar worden in Nederland 1/10 baby’s prematuur geboren. Hoe jonger deze baby’s zijn als ze geboren worden, hoe kwetsbaarder ze zijn en hoe gevoeliger voor stimulering van hun zintuigen. De zorg waarmee deze piepkleine baby’s worden omringd, beïnvloedt hun ontwikkeling. Daarom bedacht Pampers® een luier die speciaal voor (veel) te vroeg geboren baby’s is bedoeld en rekening houdt met hun grote gevoeligheid.

Gelukkige en gezonde baby’s

Pampers® heeft altijd voorrang gegeven aan de gelukkige en gezonde ontwikkeling van alle baby’s, ook de meest kwetsbare. Zo waren wij in 2002 het enige merk dat aan de diensten voor neonatologie luiers leverde die speciaal voor heel kleine baby’s waren ontwikkeld. Door de vooruitgang van de wetenschap en de geneeskunde stijgen de levenskansen van steeds jongere en kleinere baby’s. En dus moesten de luiers die voor hen bestemd zijn, worden aangepast.

Speciale verzorging

Vroeggeboorte kan gepaard gaan met talrijke gezondheidscomplicaties, aan het centrale zenuwstelsel, de longen, het hart- en ademhalingsstelsel of de spijsvertering. Te vroeg geboren baby’s hebben daarom individuele en op het kind afgestemde verzorging nodig, onder andere om:

  • de slaapkwaliteit te verbeteren en stress te verminderen in een omgeving die de baarmoeder nabootst (de couveuse)

  • de juiste fysiologische positie in te nemen voor de ontwikkeling van de verschillende lichaamsstelsels

  • de kwetsbare huid, die nog niet helemaal ontwikkeld is, optimaal te verzorgen en te beschermen

3x kleiner dan een gewone luier

Pampers® heeft de kleinste luier ter wereld ontwikkeld om te voorzien in deze essentiële behoeften. De Pampers® Preemie Protection-luier is 3 keer kleiner dan een klassieke luier voor een pasgeboren baby. Hij is geschikt voor de kleinste prematuurtjes, die in de loop van het tweede kwartaal zijn geboren en bij de geboorte soms slechts 500 gram wegen. Ze worden ook wel extreem vroeg geboren kinderen genoemd. Pampers® heeft gedurende drie jaar ruim 10 000 uur ontwikkeling besteed aan deze innovatie.

Pampers® maakt de kleinste luier ter wereld

Een andere luier

Zoals steeds bij Pampers® kreeg het welzijn en de gezondheid van de baby's absolute prioriteit bij de ontwikkeling van de nieuwe luier. Pampers® werkte hiervoor zoals gewoonlijk samen met kinderartsen, dermatologen en experts en bovendien met verpleegkundigen van neonatologiediensten. De nieuwe luier onderscheidt zich op de volgende domeinen van andere luiers voor pasgeborenen:

  • een smallere kern, die even goed absorbeert aan de voorzijde als aan de achterzijde

  • zachtere en meer geruisloze materialen

  • een hechtzone over de hele luier voor aangepaste vasthechting (rond de eventuele slangetjes)

  • een zacht aanpassingssysteem voor maximaal comfort van de baby

Huidcontact

In de neonatologiediensten stelt het medisch personeel alles in het werk om de band tussen de baby en zijn familie te bevorderen. Dat kan onder andere door huidcontact met de mama en door de mama bij de verzorging te betrekken. Door intens contact met de ouders ontwikkelen te vroeg geboren baby's zich immers beter. Pampers® had een dubbele bedoeling toen het de kleinste luier ter wereld ontwikkelde: de zuigeling het comfort en de bescherming bieden die hij nodig heeft en tegelijk liefdevol contact mogelijk maken, dat onmisbaar is voor de geborgenheid van de baby en voor een goede band tussen ouders en kind.

De Pampers® Preemie Protection-luier draagt bij tot een betere ontwikkeling van te vroeg geboren baby's. Hij doet dit door de gezinsleden actiever bij de verzorging te betrekken en huidcontact mogelijk te maken.

Voor meer informatie, klik hier.

Beheer Cookies