Sommige vrouwen krijgen een geplande keizersnede. Bij anderen zorgen complicaties tijdens de bevalling ervoor dat een spoedkeizersnede nodig is.

Bij de meeste bevallingen en geboortes is gelukkig geen medisch ingrijpen nodig. Toch is het goed om je alvast te verdiepen in hoe het in zijn werk gaat als je wel een keizersnede moet ondergaan.  Een keizersnede is een operatie waarbij de baby chirurgisch op de wereld wordt gezet, oftewel uit de baarmoeder wordt gehaald via een incisie in de buik van de moeder.  

Artsen voeren alleen een keizersnede uit als het absoluut noodzakelijk is om het welzijn van de moeder of baby te beschermen. Het is een zware operatie die nooit zomaar wordt uitgevoerd. 

Noodgevallen

Het kan voorkomen dat je bevalling al is begonnen en de verloskundige of arts in het ziekenhuis constateert dat het beter is om je baby snel te halen via een keizersnede. Dit kan gebeuren als de bevalling stagneert of niet wil vlotten, als je baby gestrest raakt of het benauwd heeft. Maak je hier van tevoren geen zorgen over. Je bent in deskundige handen als het zover is.

Het grote wachten

De meeste keizersneden worden uitgevoerd omdat er ‘geen voortgang' is. Als de bevalling niet zo verloopt als het hoort, kunnen door chirurgisch ingrijpen problemen voor de moeder en de baby voorkomen worden.

Het is waar dat zodra de bevalling geen voortgang toont, de baby gestrest kan raken, maar je medische team heeft verschillende andere opties voor ze besluiten tot een operatie over te gaan.

Dus raak niet in paniek als het op de grote dag niet gaat zoals gepland. Je verloskundige en artsen willen alleen dat wat het beste is voor jou en je baby en ze zullen geen overhaaste beslissingen nemen. Je wordt op de hoogte gehouden en er wordt met je overlegd voordat er een eventuele procedure plaatsvindt. 

De keizersnede

Voor de operatie krijg je meestal een ruggenprik. Zo wordt alleen je onderlichaam verdooft en maak je de geboorte van je baby bewust mee. Een ruggenprik heeft de voorkeur boven algehele narcose, omdat er minder risico's aan verbonden zijn.

Moeders ervaren minder stress, omdat ze hun baby na een korte check al bij zich krijgen. In sommige ziekenhuizen wordt de sfeer in de operatiekamer ook aangepast. Het is er warmer, het licht is zachter en er kan muziek worden gedraaid. Als de baby snel geboren moet worden, krijg je een algehele narcose.

Na de operatie

Als alles goed gaat, mogen moeder en kind de derde dag na de operatie weer naar huis. Eenmaal thuis heb je dan nog recht op de resterende kraamzorg. Het duurt ongeveer 6 weken.

Je gevoelens bespreken

Als je bepaalde ideeën hebt over vaginaal bevallen versus bevallen via een keizersnede, bespreek dit dan eerder tijdens je zwangerschap met je verloskundige. Jouw ideeën hebben waarschijnlijk weinig invloed op wat er zal gebeuren bij een echt noodgeval. Maar het is voor je verloskundige belangrijk om te weten hoe je erover denkt.

Ze zal je belangen sterker kunnen vertegenwoordigen als je je wensen heel duidelijk hebt gemaakt. Je vertrouwen in haar is erg belangrijk: als een keizersnede tot de mogelijkheden behoort, wil je ervan overtuigd zijn dat je het beste advies, de juiste informatie en ondersteuning krijgt. 

Je kunt je voorbereiden op de bevalling door informatie op te zoeken over de verschillende manieren en houdingen. Stel een Geboorteplan op waarin je je wensen aangeeft en bespreek deze met je partner, de verloskundige of gynaecoloog en anderen die bij de bevalling aanwezig zullen zijn. Omdat je van tevoren nooit weet hoe je bevalling zal verlopen, is het belangrijk dat je je er niet teveel op vastpint.