Hoe het testen van Pampers doekjes in jouw voordeel werkt.

Hoe het testen van Pampers doekjes in jouw voordeel werkt.

Om de huidverdraagbaarheid en de gevoeligheidstesten te bevestigen kunnen er pleistertesten worden uitgevoerd bij volwassenen om er zeker van te zijn dat de huid goed reageert bij gebruik van de lotion en het eindproduct van het babydoekje.

In eerste instantie is de huid van deze volwassen deelnemers beoordeeld als gevoelig voor een groot aantal producten
zoals reinigingsmiddelen, parfums, persoonlijke schoonmaakproducten, deodorants, huidcrèmes en lotions.

Een pleistertest bevestigt dat de ingrediënt(en) geen overgevoeligheid van de huid veroorzaken bij een normale volwassen bevolkingsgroep. Deze test wordt al tientallen jaren door zowel het Research Institute for Fragrance Materials, Inc. (RIFM) (het onderzoeksinstituut voor geurmaterialen) als door andere verkopers van consumentenproducten gebruikt om het profiel van individueel geurmateriaal te bevestigen.

Om te bevestigen dat er geen huidirritatie optreedt kunnen de babydoekjes van Pampers gedurende 21 dagen worden getest met een "cumulatief irritatiepleister" en daarna vergeleken worden met gedistilleerd water of een gewone zoutoplossing. Uit alle studies met pleistertesten blijkt dat de babydoekjes van Pampers een irritatiescore halen die gelijk is aan die van gedistilleerd water, met een minimale algehele irritatie.

De mildheid en de afwezigheid van huidirritatie voor de huidige doekjes werd in 2012 beoordeeld met een standaard klinisch protocol. In deze studie werden 35 volwassenen behandeld met afgesloten pleisters op de bovenarm die waren doordrenkt met ofwel gedistilleerd water, positieve controle (natriumlaurylsulfaat, 0,2 procent w/v) of de formule van de babydoekjes van Pampers Sensitive. Proefpersonen werden gedurende 21 dagen dagelijks behandeld met pleisters die werden afgesloten met plakband en om de 24 uur werden vervangen. Nadat de laatste pleister was weggehaald werden de behandelde zones door een getrainde deskundige beoordeeld op irritaties met een vijfpuntsschaal van 0 tot 4; 0 (geen), 1 (milde erytheem), 2 (gematigde erytheem), 3 (ernstige erytheem) en 4 (ernstige reactie met blaasjes).

Gebaseerd op de visuele scores van de deskundige bleek dat het gedistilleerde water geen enkele huidirritatie veroorzaakte, het natriumlaurylsulfaat (positieve controle) daarentegen veroorzaakte een behoorlijke huidirritatie. Het resultaat dat werd verkregen na behandeling met de nieuwe formule was lager dan dat van het gedistilleerde water. Door het volledige gebrek aan huidproblemen bij de deelnemers van deze tests en zoals bevestigd door dermatologen, laat deze studie duidelijk zien dat de huidige babydoekjes van Pampers Sensitive geen huidirritatie veroorzaken als ze gedurende 21 dagen worden getest met een cumulatief irritatiepleister.

Zodra deze bevestigende testprotocollen, zoals hierboven beschreven, bij volwassenen positief uitpakten konden er aanvullende klinische studies worden uitgevoerd op de huid van baby’s. De afgelopen tien jaar zijn er veel studies en analyses gepubliceerd om de veiligheid, verdraagbaarheid, de efficiëntie en de mildheid van de babydoekjes van Pampers aan te tonen.

Er is met name uitgebreid onderzoek gedaan naar de veiligheid en de verdraagbaarheid van de doekjes, om te verzekeren dat deze niet tot de irritatie van een gevoelige babyhuid leiden. De veiligheid en de verdraagbaarheid van de Pampers doekjes zijn ook onder baby's met een aangetaste huidbarrière of met eczeem aangetoond. Tijdens een vier weken durende klinische interne studie onder zestig baby’s met eczeem, bleek de huidtolerantie van de babydoekjes van Pampers uitstekend tijdens dagelijks gebruik op de luierzones. Dit gold zelfs voor kleintjes met een gevoelige huid.

Daarnaast hebben studies in normale "dagelijkse" gebruikscondities ook de mate van roodheid, zwelling, droogte, ruwheid of vervellen op de babyhuid gemeten. Andere studies, die door dermatologen zijn waargenomen, laten zien dat de doekjes zelfs voor baby’s met luieruitslag geschikt zijn voor dagelijks gebruik in de luierzone.

Onderzoek laat consistent zien dat babydoekjes goed worden verdragen, zonder tekenen van irritatie en met uitkomsten die aantonen dat ze minstens zo mild zijn als het gebruik van gewoon water en een washandje. Sommige studies laten zelfs zien dat babydoekjes zelfs minder irriteren op een huid met eczeem, omdat de zachtaardige lotions in de formule de gevoelige huid verzorgen.

In een studie die in 2001 in het Journal of European Academy of Dermatology and Venerology werd gepubliceerd, verkregen de doekjes zelfs een lagere score op een ernstigheidsschaal van 0 (geen) tot 3 (ernstig) (0,831 voor doekjes versus 1,019 voor water en reinigingsmateriaal)

Misschien vind je dit ook interessant: